Kvassheim Elektriske AS

Tryggere gårdsbruk med EloTemp

Øk brannsikkerheten i det norske landbruket med trådløse temperatursensorer fra EloTemp. Slik unngår du at menneskeliv, dyreliv og store verdier går tapt.

Brannmann som slukker en brann på et gårdsbruk

Ved å installere temperatursensorer i sikringsskapene får du ekstra brannvakt på gården eller gartneriet ditt.

Brannsikkerhet redder liv

Uansett hvilken bransje du jobber i er brannsikkerheten utrolig viktig. Innenfor landbruk og gårdsdrift er dette essensielt, både for å forhindre store verditap og for å redde både menneskeliv og dyreliv. Her i landet er mange bønder dyktige med brannsikkerhet, men det oppstår fortsatt brann. 

Godt sikkerhetssystem reduserer antall fjøsbranner

I det norske landbruket registreres det fortsatt en god del brann i gårdsanlegg, dette jobbes det iherdig med å få ned. De siste årene har antall branner gått ned, takket være at det i større grad har blitt tatt i bruk sikkerhetssystemer i landbruksbygg de siste årene. 

Selv om antall branner i landbruket har gått drastisk ned de siste 10 årene, så man i 2022 urovekkende mange fjøsbranner med store tap. Over 1100 dyr omkom i brann på kun fire måneder, og dette gjør brannekspertene svært bekymret. 

En nydelig kalv på en gård, som ser inn i kamera

Visste du at hele 2 av 3 branner oppstår i el-anlegget? 

EloRa EloTemp sikrer det elektriske anlegget, slik at man kan oppdage unormale temperaturendringer før det blir brann. EloTemp er et trådløst sikkerhetssystem med sensorteknologi, som fungerer som en ekstra brannvakt, døgnet rundt. 

EloTemp gir kontinuerlig brannsikkerhet i det elektriske anlegget - dette får du:


  • Små trådløse temperatursensorer installert sikringsskapet ditt
  • Varsel på sms eller mail når det oppstår unormale temperaturendringer
  • Sikringsskapene overvåkes 24/7 og varsler deg umiddelbart om temperaturen overstiger en kritisk grense
  • Veldig god rekkevidde, som gir lav installasjonskost med færre signalforsterkere
  • Inntil 5 års batterilevetid på sensorer
  • Brukervennlig nettside som gjør det enkelt å holde oversikt over sensorene dine
  • Data og måling direkte i EloRa manager på mobil eller pc


EloRa på gården

EloRa EloTemp er fremtidens sensorteknologi. Det er et unikt system, faktisk det eneste på markedet som tilbyr utvidelser av smarte sensorer, som gjør deg godt rustet for fremtidens gårdsdrift. 

Med EloRa går mye av driften lekende lett. Du kan blant annet overvåke temperaturer, fuktighet, luftkvalitet, lysforhold og mye mer. 

Visste du at du kan få beskjed om når åkeren bør vannes, når siloen begynner å få lite korn eller når CO2-nivået er farlig høyt? Vær i forkant, du kan nemlig også få varsel om når maskinene trenger vedlikehold eller service.

Ønsker du bedre innsikt i hvordan du kan øke produksjon og innhøsting slik at gården blir mer lønnsom? EloRa kan analysere dataene dine, og gi deg enda bedre innsikt.

Sikkerhet i gartnerier og drivhus

På et gartneri og i større drivhus, kreves det store mengder strøm til lamper, styringer og automatiseringer. Med stort elanlegg og mange sikringsskap kan EloTemp sensorer avdekke unormale temperaturendringer og varmegang raskt, slik at du kan få beskjed før det begynner å brenne.

små tomatplanter i et drivhus

Med EloRa EloTemp kan du raskt oppdage varmegang - og ringe elektriker før det oppstår brann.

Utviklet i samarbeid med forsikringsselskapene 

Ved å installere et sikkerhetssystem i din driftsbygning reduseres brannfaren betraktelig. Du kan også utvide sikkerhetsløsningen med flere smarte sensorer som gjør gårdsdriften lettere og mer effektiv, som bidrar til økt lønnsomhet. 

Nå gir faktisk forsikringsselskapene deg gode rabatter for å gjøre norsk landbruk trygt, og belønner faktisk dem som investerer i dette. 

Ønsker å hjelp til å sette opp sikkerhetssystemer i din driftsbygning? Dette kan våre dyktige elektrikere hjelpe deg med, så kan du sove enda tryggere om nettene. 

Din bolig, din sikkerhet, vår spesialitet.

Beskytt boligen din mot brann, innbrudd eller vannlekkasje - så er du trygg om uhellet skulle skje. Våre dyktige elektrikere hjelper deg å finne gode sikkerhetsløsninger til ditt behov, så kan du føle deg litt tryggere.